Gatineau 蜀香居招聘全职帮厨一名

本帖由 72wqq2018-10-15 发布。版面名称:求职招聘

 1. 72wqq

  72wqq 知名会员 ID:9858

  注册:
  2003-07-19
  帖子:
  303
  支持:
  6
  声望:
  128
  金钱:
  $17,074
 2. 蜀香居招聘全职帮厨一名,有无经验均可以,可以培训。能吃苦耐劳,工作态度端正就好。需要有车,会简单的英语或法语。
  餐馆地址1115 Rue St. Louis,Gatineau J8T2R8
  感兴趣请电话联系613-2639867
   
 3. 72wqq

  72wqq 知名会员 ID:9858

  注册:
  2003-07-19
  帖子:
  303
  支持:
  6
  声望:
  128
  金钱:
  $17,074
  继续招人
   
 4. 72wqq

  72wqq 知名会员 ID:9858

  注册:
  2003-07-19
  帖子:
  303
  支持:
  6
  声望:
  128
  金钱:
  $17,074
  继续招人
   
 5. 72wqq

  72wqq 知名会员 ID:9858

  注册:
  2003-07-19
  帖子:
  303
  支持:
  6
  声望:
  128
  金钱:
  $17,074
  继续招人
   
 6. 72wqq

  72wqq 知名会员 ID:9858

  注册:
  2003-07-19
  帖子:
  303
  支持:
  6
  声望:
  128
  金钱:
  $17,074
  继续招人
   
 7. 72wqq

  72wqq 知名会员 ID:9858

  注册:
  2003-07-19
  帖子:
  303
  支持:
  6
  声望:
  128
  金钱:
  $17,074
  继续招人
   
 8. 72wqq

  72wqq 知名会员 ID:9858

  注册:
  2003-07-19
  帖子:
  303
  支持:
  6
  声望:
  128
  金钱:
  $17,074
  继续招聘人
   
 9. 72wqq

  72wqq 知名会员 ID:9858

  注册:
  2003-07-19
  帖子:
  303
  支持:
  6
  声望:
  128
  金钱:
  $17,074
  继续请人
   
 10. 72wqq

  72wqq 知名会员 ID:9858

  注册:
  2003-07-19
  帖子:
  303
  支持:
  6
  声望:
  128
  金钱:
  $17,074
  继续请人
   
 11. 72wqq

  72wqq 知名会员 ID:9858

  注册:
  2003-07-19
  帖子:
  303
  支持:
  6
  声望:
  128
  金钱:
  $17,074
  继续请人
   
 12. hpn

  hpn 新手上路 ID:174754

  注册:
  2018-11-04
  帖子:
  2
  支持:
  0
  声望:
  1
  金钱:
  $30
  how many hours per week?
   
 13. 72wqq

  72wqq 知名会员 ID:9858

  注册:
  2003-07-19
  帖子:
  303
  支持:
  6
  声望:
  128
  金钱:
  $17,074
  继续请人
   
 14. 72wqq

  72wqq 知名会员 ID:9858

  注册:
  2003-07-19
  帖子:
  303
  支持:
  6
  声望:
  128
  金钱:
  $17,074
  继续请人
   
 15. 72wqq

  72wqq 知名会员 ID:9858

  注册:
  2003-07-19
  帖子:
  303
  支持:
  6
  声望:
  128
  金钱:
  $17,074
  继续
   
 16. 72wqq

  72wqq 知名会员 ID:9858

  注册:
  2003-07-19
  帖子:
  303
  支持:
  6
  声望:
  128
  金钱:
  $17,074
  继续招人
   

分享此页面

扫描下面的二维码分享到微信!
http://bbs.comefromchina.com/threads/1651347/