theone 最近越来越火. 很奇怪. 内向,自卑,过分谦虚的本质

本帖由 zhangulei2019-07-21 发布。版面名称:华人论坛

 1. zhangulei

  zhangulei 唐僧 ID:171111

  注册:
  2018-01-06
  帖子:
  4,644
  支持:
  869
  声望:
  123
  金钱:
  $65,914
 2. 越老越sharp

   
 3. zhangulei

  zhangulei 唐僧 ID:171111

  注册:
  2018-01-06
  帖子:
  4,644
  支持:
  869
  声望:
  123
  金钱:
  $65,914
  看他年轻时的表现,实在很嫩.
   
 4. Jay Wang

  Jay Wang 薄皮大馅 ID:80963 VIP

  注册:
  2008-05-09
  帖子:
  19,404
  支持:
  3,383
  声望:
  373
  金钱:
  $305,621
  有新作,先炒作?
   
  已获得zhangulei的支持。
 5. rottenmelon

  rottenmelon 知名会员 ID:165638

  注册:
  2016-12-06
  帖子:
  2,849
  支持:
  545
  声望:
  123
  金钱:
  $45,084
  佛教徒应该这样
   
  已获得zhangulei的支持。
 6. zhangulei

  zhangulei 唐僧 ID:171111

  注册:
  2018-01-06
  帖子:
  4,644
  支持:
  869
  声望:
  123
  金钱:
  $65,914
  这家伙放弃电影玩音乐,也算曲折,经历很多后,重出江湖。
   
 7. 海空绿

  海空绿 初级会员 ID:165982

  注册:
  2016-12-25
  帖子:
  900
  支持:
  265
  声望:
  73
  金钱:
  $14,428
 8. GuardianAngel

  GuardianAngel 本站元老 ID:19245 VIP

  注册:
  2004-02-10
  帖子:
  9,837
  支持:
  2,235
  声望:
  323
  金钱:
  $138,430
  他挺棒的。
  说他自卑,好像过头了吧? 谦虚可爱好人一个,多棒啊
   
  已获得zhangulei的支持。

分享此页面

扫描下面的二维码分享到微信!
http://bbs.comefromchina.com/threads/1684957/