Desjardins 保险经纪华人销售

本帖由 Dai Zhao2019-11-29 发布。版面名称:车来车往

 1. Dai Zhao

  Dai Zhao 新手上路 ID:172765

  注册:
  2018-05-17
  帖子:
  60
  支持:
  0
  声望:
  16
  金钱:
  $738
 2. Desjardins 提供房屋(包括自住房和出租房)、租客、公寓、车辆、人寿保险。
  车房折扣、退休折扣、雪胎折扣、免费水位报警器、合理实惠的价格
  国语、英语、马来语、印度语 多国语言环境
  免费询价、回复迅速、真诚可靠、
  电话8733533721
  Email:Ziyan.zhao@Desjardins.com
  微信搜索807931676 或扫码 Adjustments.JPG
   
 3. Dai Zhao

  Dai Zhao 新手上路 ID:172765

  注册:
  2018-05-17
  帖子:
  60
  支持:
  0
  声望:
  16
  金钱:
  $738
   
 4. Dai Zhao

  Dai Zhao 新手上路 ID:172765

  注册:
  2018-05-17
  帖子:
  60
  支持:
  0
  声望:
  16
  金钱:
  $738
 5. Dai Zhao

  Dai Zhao 新手上路 ID:172765

  注册:
  2018-05-17
  帖子:
  60
  支持:
  0
  声望:
  16
  金钱:
  $738
 6. Dai Zhao

  Dai Zhao 新手上路 ID:172765

  注册:
  2018-05-17
  帖子:
  60
  支持:
  0
  声望:
  16
  金钱:
  $738
  冒个头头 顶一下~
   
 7. LeeJC

  LeeJC 新手上路 ID:179211

  注册:
  2019-11-29
  帖子:
  7
  支持:
  0
  声望:
  1
  金钱:
  $80
  服务耐心,欢迎咨询~
   
 8. Dai Zhao

  Dai Zhao 新手上路 ID:172765

  注册:
  2018-05-17
  帖子:
  60
  支持:
  0
  声望:
  16
  金钱:
  $738
  走过路过做个报价唄~
   
 9. Dai Zhao

  Dai Zhao 新手上路 ID:172765

  注册:
  2018-05-17
  帖子:
  60
  支持:
  0
  声望:
  16
  金钱:
  $738
  诚信服务~请大家多多关照
   
 10. Dai Zhao

  Dai Zhao 新手上路 ID:172765

  注册:
  2018-05-17
  帖子:
  60
  支持:
  0
  声望:
  16
  金钱:
  $738
  新的一天 新的开始~ 加油~
   
 11. LeeJC

  LeeJC 新手上路 ID:179211

  注册:
  2019-11-29
  帖子:
  7
  支持:
  0
  声望:
  1
  金钱:
  $80
  大家周末愉快~
   
 12. Dai Zhao

  Dai Zhao 新手上路 ID:172765

  注册:
  2018-05-17
  帖子:
  60
  支持:
  0
  声望:
  16
  金钱:
  $738
 13. LeeJC

  LeeJC 新手上路 ID:179211

  注册:
  2019-11-29
  帖子:
  7
  支持:
  0
  声望:
  1
  金钱:
  $80
 14. Dai Zhao

  Dai Zhao 新手上路 ID:172765

  注册:
  2018-05-17
  帖子:
  60
  支持:
  0
  声望:
  16
  金钱:
  $738
 15. Dai Zhao

  Dai Zhao 新手上路 ID:172765

  注册:
  2018-05-17
  帖子:
  60
  支持:
  0
  声望:
  16
  金钱:
  $738

分享此页面

扫描下面的二维码分享到微信!
http://bbs.comefromchina.com/threads/1702748/