Yard sale

yuyue

知名会员
注册
2009-04-05
消息
166
荣誉分数
0
声望点数
126
为了腾出空间,现卖九成新的儿童床,摇椅,安全门,儿童用品和玩具,衣服等,yard sale near barrhaven center.欢迎预订时间来看!
 

附件

 • IMG_20160523_105926.jpg
  IMG_20160523_105926.jpg
  195.5 KB · 查看: 342
 • IMG_20160523_105742.jpg
  IMG_20160523_105742.jpg
  189.8 KB · 查看: 339
 • IMG_20160523_105758.jpg
  IMG_20160523_105758.jpg
  190.1 KB · 查看: 336
 • IMG_20160529_085634.jpg
  IMG_20160529_085634.jpg
  124.8 KB · 查看: 289
 • IMG_20160529_084600.jpg
  IMG_20160529_084600.jpg
  141.8 KB · 查看: 276
 • IMG_20160529_084612.jpg
  IMG_20160529_084612.jpg
  202.9 KB · 查看: 278
 • IMG_20160909_210002.jpg
  IMG_20160909_210002.jpg
  137.6 KB · 查看: 134
 • IMG_20160909_210116.jpg
  IMG_20160909_210116.jpg
  125.1 KB · 查看: 138
 • IMG_20160909_210158.jpg
  IMG_20160909_210158.jpg
  120.1 KB · 查看: 131
 • IMG_20160909_210840.jpg
  IMG_20160909_210840.jpg
  114 KB · 查看: 133
 • IMG_20160909_210508.jpg
  IMG_20160909_210508.jpg
  155.5 KB · 查看: 133
 • IMG_20160909_210220.jpg
  IMG_20160909_210220.jpg
  194.4 KB · 查看: 131
 • IMG_20160909_211344.jpg
  IMG_20160909_211344.jpg
  142 KB · 查看: 133
 • IMG_20160909_210409.jpg
  IMG_20160909_210409.jpg
  170.5 KB · 查看: 135
最后编辑:

yuyue

知名会员
注册
2009-04-05
消息
166
荣誉分数
0
声望点数
126
安全门已售出
 

yuyue

知名会员
注册
2009-04-05
消息
166
荣誉分数
0
声望点数
126
IMG_20140607_231312.jpg IMG_20140607_172853.jpg
Baby swing 有多种摇摆速度调节和 多首轻音乐,原价包税好像180多,现只需60.0,很新。toddler座椅只需12.0
 
最后编辑:

yuyue

知名会员
注册
2009-04-05
消息
166
荣誉分数
0
声望点数
126
还有其他玩具,baby和1~2岁男孩的衣服,欢迎订时间来看,谢谢
 

yuyue

知名会员
注册
2009-04-05
消息
166
荣誉分数
0
声望点数
126
更新图片啦,先到先得,太多产品就懒得一一列价,有诚意者在洽谈询问吧,谢谢
 
顶部