SOLD【红宝地产】独家代理渥太华巴屯联排,1300尺的面积装修近10万,入门级小型别墅天花板. 感兴趣联系613-216-0057.

RUBY XUE

Real Estate Broker
注册
2018-12-07
消息
659
荣誉分数
11
声望点数
28
1669408030400.png

1669408043646.png

1669408054231.png

1669408062800.png
 

RUBY XUE

Real Estate Broker
注册
2018-12-07
消息
659
荣誉分数
11
声望点数
28
红宝新盘非常特别的一栋小联排,1300尺的面积装修近10万,入门级小型别墅天花板.

详细信息请看这里:

 

相关推荐

顶部