CNN恨不CBC

本帖由 明的凡2016-08-19 发布。版面名称:渥太华华人论坛

 1. 明的凡

  明的凡 知名会员 ID:106409

  注册:
  2012-02-28
  帖子:
  8,095
  支持:
  691
  声望:
  123
  金钱:
  $68,922
  @anti-cnn
   
 2. 明的凡

  明的凡 知名会员 ID:106409

  注册:
  2012-02-28
  帖子:
  8,095
  支持:
  691
  声望:
  123
  金钱:
  $68,922
 3. 明的凡

  明的凡 知名会员 ID:106409

  注册:
  2012-02-28
  帖子:
  8,095
  支持:
  691
  声望:
  123
  金钱:
  $68,922
  看看狐狸的记者教导左媒记者如何坚守记者底线以及左媒记者的自曝无底线。

   
 4. 明的凡

  明的凡 知名会员 ID:106409

  注册:
  2012-02-28
  帖子:
  8,095
  支持:
  691
  声望:
  123
  金钱:
  $68,922
 5. cvictor

  cvictor 资深人士 ID:52072 VIP

  注册:
  2005-06-12
  帖子:
  16,483
  支持:
  919
  声望:
  273
  金钱:
  $144,726
 6. 明的凡

  明的凡 知名会员 ID:106409

  注册:
  2012-02-28
  帖子:
  8,095
  支持:
  691
  声望:
  123
  金钱:
  $68,922
  一不小心,左媒CNN的收视率已经惨不忍睹,屈居老三了。

  upload_2017-2-26_21-34-14.png
   
 7. 明的凡

  明的凡 知名会员 ID:106409

  注册:
  2012-02-28
  帖子:
  8,095
  支持:
  691
  声望:
  123
  金钱:
  $68,922
 8. 明的凡

  明的凡 知名会员 ID:106409

  注册:
  2012-02-28
  帖子:
  8,095
  支持:
  691
  声望:
  123
  金钱:
  $68,922
 9. 明的凡

  明的凡 知名会员 ID:106409

  注册:
  2012-02-28
  帖子:
  8,095
  支持:
  691
  声望:
  123
  金钱:
  $68,922
 10. 明的凡

  明的凡 知名会员 ID:106409

  注册:
  2012-02-28
  帖子:
  8,095
  支持:
  691
  声望:
  123
  金钱:
  $68,922


  Quote of the vid at 6:58: Miller: Why don't you give me three minutes to tell the truth.... Tapper: Because its my show and I don't want to do that.
   
 11. 明的凡

  明的凡 知名会员 ID:106409

  注册:
  2012-02-28
  帖子:
  8,095
  支持:
  691
  声望:
  123
  金钱:
  $68,922
  CNN主场: 在自己选择的话题、在自己选择的时机、在自己掌控一切的演播室大败亏输,不得不以极不礼貌极不专业的方式突然结束和客人的对话。
   

分享此页面

扫描下面的二维码分享到微信!
http://bbs.comefromchina.com/threads/1533013/page-4