kkkkkaaaaa 的最新动态

 • 电池容量90%,使用1年不到,因为毕业回国了买了iPhone12带回去 平时一直带壳和膜来保护它,外观上一点瑕疵都没有 有配套的盒子耳机充电线 dt自取,微信联系szbzdgssmwxm
  • WeChat Image_20210711144158.jpg
  • WeChat Image_20210711144208.jpg
  • WeChat Image_20210711144212.jpg
  • WeChat Image_20210711144216.jpg
  • WeChat Image_20210711144219.jpg
  • WeChat Image_20210711144222.jpg
  • WeChat Image_20210711144226.jpg
顶部